Om det är en bok som passar bäst för att berätta er historia, kan jag hjälpa till med det. Jag tar mig an allt från textbearbetning till att leverera en tryckfärdig bok.

Precis som i ett artikel- eller tidningsuppdrag sätter jag mig in i vilket budskap som boken ska förmedla och tar sedan reda på allt jag behöver för att kunna göra detta. Därefter tar paketeringen vid. Då anpassar jag texten till den tänkta läsarens förutsättningar.

Alla tilltalas av böcker. Rätt skrivna är de en annorlunda och träffsäker kanal för att nå en specifik målgrupp.

Jag har skrivit böcker inom affärskommunikation, men åtar mig även andra uppdrag – allt från sådant som berör företagarens vardag till kulturämnen och andra ”mjukare” områden.