Kundtidningar, personaltidningar, mässtidningar eller ”vanliga” kommersiella tidningar. Jag har erfarenhet av att projektleda och agera redaktör för olika sorters tidningar.

Branscher och uppdragsgivare har varierat genom åren. Några av de områden jag har arbetat med är bank, bygghandel, vindistribution, bemanning, publicister, fotoföretag, företagarorganisationer och gruvindustri.

Utgångspunkterna är dock alltid desamma:

 • Vad vill avsändaren säga?
 • Hur ska jag anpassa budskapet så att det når fram till läsaren?
 • Hur snabbt ska jobbet göras?

När de frågorna är besvarade gör jag en plan och arbetar sedan framåt mot slutprodukten: en färdig tidning. Du bestämmer själv i vilken utsträckning du vill vara inblandad i produktionen.

Några av de tidningar jag har gjort:

 • Sisu magasin (K-rauta)
 • Intersport magazine
 • Företagaren (Företagarna)
 • Solid Ground (Sandvik Mining and Construction)
 • Bättre Hem (Bolist)
 • Metro Business (Metro)
 • Philipson & Söderberg Magazine (Philipson & Söderberg)
 • Interest (SEB)
 • Intryck (SEB)
 • Perfect Match (Academic Search)